Vi hade inte kunnat arrangera Hundlöpet om det inte vore för våra Aktiva Partners.
Nedan kan du läsa mer om vad det innebär att vara en Aktiv Partner och hur ditt företag går tillväga för att engagera sig i ett aktivare och sundare hundägande.

Vad är syftet med Aktiv Partner-konceptet?
Som Aktiv Partner till Hundlöpet  har man bara en uppgift och det är att inspirera och motivera sin omgivning att komma ut och röra på sig tillsammans med sin hund. Det innebär att man frångår traditionell sponsring där man endast donerar en summa, och istället köper ett antal startplatser. Genom detta unika upplägget med Aktiva Partners hoppas vi ska skapa ett roligare samarbete för att alla Aktiva Partner ska känna sig mer delaktiga.

Vad innebär det att vara en Aktiv Partner?
Som Aktiv Partner bestämmer man själv hur man använder sina startplatser, men det som ingår är ett eget Team på Hundlöpet, närvaro på plats i målområdet med egna aktiviteter och mycket mer. Endast fantasin sätter gränser!

Som en Aktiv Partner kan du välja mellan att bli en nationell partner eller vara delaktig på lokal nivå. Det är upp till varje enskild Aktiv Partner vilken faktisk kostnad som investeras. Detta beroende på vilken subventionering av startavgift som väljs att ge. Detta ger även små Aktiva Partners möjlighet att bli stora på plats!

Hur blir mitt företag en Aktiv Partner?
Vi bollar gärna idéer med dig om hur ditt företag kan engagera sig i Hundlöpet.
Kontakta oss på info@hundlopet.se om du vill bli en Aktiv Partner eller veta mer!

Image
Image
Image
Image